Politica de confidentialitate

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal responsabil cu privire la informațiile prelucrate pe website-ul www.esbal-rulmenti.ro este Esbal Rulmenti SRL, o societate comercială înregistrată în România.

DATELE PRELUCRATE ȘI TEMEIUL PRELUCRĂRII

Politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal reglementează modalitatea de utilizare și stocare a datelor dvs. cu caracter personal. Puteți parcurge mai jos Politica noastră de protecție a datelor personale.

Esbal Rulmenti SRL este Operatorul de date cu caracter personal cu privire la informațiile pe care dvs. le puneți la dispoziția noastră prin accesarea/utilizarea site-ului. Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului sunt următoarele:

●Nume și prenume

●E-mail

●Nr. telefon.

●Adresa

Orice procesare a datelor dvs cu caracter personal pentru scopurile enumerate mai jos se bazează pe consimțământul dvs. implicit, atunci când accesați site-ul nostru, www.esbal-rulmenti.ro , denumit în continuare "Website-ul".

De asemenea, folosim Google Analytics pentru a analiza utilizarea acestui website, inclusiv informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui website (inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referință, vizita, vizualizările de pagină și navigarea pe site). Google Analytics generează informații statistice și alte informații despre utilizarea website-ului prin cookie-uri, stocate pe computerele utilizatorilor. Informațiile generate în legătură cu website-ul nostru sunt folosite pentru a crea rapoarte despre utilizarea site-ului web. Google va stoca aceste informații. Politica de confidențialitate a Google este disponibilă la: http://www.google.com/privacypolicy.html.

COOKIES

Site-urile folosesc "cookies". Un cookie este un mic fișier text, păstrat pe calculatorul, tableta sau telefonul dvs. când deschideți un site web, ce ajută site-ul să vă recunoască, inclusiv preferințele dvs.. Unele cookie-uri sunt șterse atunci când închideți browser-ul. Acestea se numesc session cookies. Altele rămân pe device-ul dvs. până expiră sau până le ștergeți din cache-ul dvs.. Acestea se numesc persistent cookies, ce ne permit să reținem informații despre vizitatori recurenți. Cookie-urile pe care le folosim ne permit să recunoaștem și să numărăm vizitatorii prezenți, și să vedem pe unde se duc vizitatorii pe site. Astfel, putem să îmbunătățim funcționarea site-urilor, de exemplu prin organizarea lor în așa fel încât utilizatorii să găsească ușor ce caută. Cookie-urile noastre ne permit de asemenea să personalizăm conținutul vizualizat de dvs, în funcție de preferințele indicate de dvs..

Folosim session cookies pentru următoarele scopuri:

●Navigarea prin diferite pagini ale site-urilor fără să introduceți informații din nou.

●Accesarea informațiilor salvate, după înregistrare.

●Construirea unor statistici anonime și agregate, ce ne ajută să înțelegem cum site-urile sunt folosite de utilizatori și ne ajută cu îmbunătățirea structurii site-urilor.

Folosim persistent cookies pentru următoarele scopuri:

●Recunoașterea vizitatorilor unici atunci când se întorc la site-uri, și pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs.

●Construirea unor statistici anonime și agregate, ce ne ajută să înțelegem cum site-urile sunt folosite de utilizatori și ne ajută cu îmbunătățirea structurii site-urilor.

●Identificarea dvs. internă prin nume de cont, adresa e-mail, ID client și locație (geografică și adresa IP).

●Personalizarea conținutului în funcție de interesele dvs.

Site-urile pot folosi cookie-uri unor terți. Aceste cookie-uri, numite Third-Party Cookies, sunt folosite pentru următoarele scopuri:

●Oferirea de conținut pe site și pentru a înregistra și urmări dacă utilizatorii dau clic pe acel conținut.

●Controlarea cât de des vi se arată un anumit conținut.

●Contorizarea numărului de utilizatori anonimi pe site, pentru analiza utilizării.

Puteți configura browser-ul dvs ca să vă notifice când primiți un cookie. Astfel, le puteți accepta sau refuza. Puteți de asemenea configura browser-ul să blocheze orice cookie-uri. În acel caz, utilizarea sau folosința site-urilor sau serviciilor poate fi limitată.

DE CE AVEM NEVOIE DE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Avem nevoie de datele dvs cu caracter personal pentru a vă oferi următoarele servicii:

Numele și prenumele: aceste informații ne permit să comunicăm cu dvs. într-un mod mai personal, sunt necesare pentru emiterea facturii;

E-mail: aceste informații ne permit să vă trimitem informațiile solicitate prin formularul de contact sau sa va punem la dispoziție newsletter-ul la care v-ați abonat.

Nr. telefon: aceste informații ne permit să vă contactăm daca ați solicitat acest lucru prin formularul de contact sau dacă acest lucru se impune în vederea comunicării eficiente a informațiilor solicitate prin intermediul formularului de contact.

Adresa: aceste informații sunt necesare pentru întocmirea facturii, precum și pentru a trimite comanda lansată de Dvs

Colectarea datelor dvs. personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile descrise mai sus.

CE FACEM CU DATELE PRELUCRATE

Datele cu caracter personal sunt păstrate de Esbal Rulmenti SRL pot fi accesate de angajați, terți prestatori de servicii care ne ajută să operăm și/sau să îmbunătățim Website-ul. Pot fi transmise către autoritățile naționale sau europene în vederea respectării obligațiilor legale și pentru a ne proteja și apăra drepturile și proprietatea.

Nu transmitem datele personale altor terțe părți (cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime profesionale și comerciale sau pentru a vă satisface solicitările dvs și/sau dacă este necesar sau permis de lege sau standarde profesionale). Veți fi notificat în cazul în care decidem în viitor transferul datelor dvs. cu caracter personal către orice terțe părți (persoane fizice sau juridice, autorități publice sau orice altă entitate), cu excepția cazurilor menționate mai sus sau în cazul în care acest transfer sau divulgare este prevăzut în mod expres de dreptul Uniunii sau de legislația națională.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE PRELUCRATE

Prelucrarea datelor furnizate prin intermediul formularului de contact de pe Website se face pe perioada necesară în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost furnizate, cel mult până la manifestarea dreptului de opoziție. Prelucrarea datelor furnizate de către clienții noștri în vederea desfăsurării unui raport contractual se va face conform prevederilor contractuale. După încetarea prelucrării, datele dvs. vor fi șterse sau transformate în date anonime, ce urmează a fi folosite numai în scopuri statistice.

DREPTURILE DVS.

●Dreptul de a fi informat cu privire la datele prelucrate prin intermediul website-ului

●Dreptul de acces la datele cu caracter personal

●Dreptul la rectificare

●Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

●Dreptul la restricţionarea prelucrării dacă datele cu caracter personal sunt inexacte;

●Dreptul la portabilitatea datelor

●Dreptul la retragerea consimţământului

●Dreptul de a depune o plângere

●Dreptul la despăgubiri

Dacă doriți să ne contactați pentru mai multe detalii despre modul în care am tratat datele dvs cu caracter personal sau pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația națională, vă rugăm să ne contactați la adresa sediu@esbal-rulmenti.ro sau la sediul situat în Baia-Mare, str Ferenczy Karoly 39/15.

Dacă considerați că datele dvs. personale nu au fost tratate corespunzător și / sau conform legii, puteți contacta Autoritatea Română pentru Protecția Datelor la www.dataprotection.ro sau la Bulevardul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1 București, România.

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica")

INTRODUCERE

Această Politică privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal (denumită în continuare "Politica") defineşte procedura de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul societății Esbal-Rulmenti SRL, cu sediul în Baia Mare, cod poştal 430134, cod de înregistrare fiscală RO6551220, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/2272/1994(denumită în continuare "Societatea" sau "Operatorul") şi stabileşte procedurile care vizează prevenirea şi evidențierea oricăror încălcări ale legii aplicabile cu privire la datele cu caracter personal. Această politică stabilește principiile de bază prin care compania prelucrează datele personale ale vizitatorilor site-ului, clienților, furnizorilor, partenerilor de afaceri, angajaților și altor persoane și indică responsabilitățile departamentelor și angajaților săi în timpul procesării datelor personale.

Această Politică a fost elaborată în conformitate cu legislaţia României şi a Uniunii Europene, în special cu următoarele documente:

●Regulamentul General de Protecţia Datelor (RGPD), adoptat de Parlamentul European şi de Consiliul European la 27 Aprilie 2016

●Orice altă lege locală privind protecţia datelor cu caracter personal ce se aplică în România.

DEFINIȚII

Conform articolului 4 din RGPD, termenii de mai jos au următorul înțeles:

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care face posibilă identificarea unei persoane fizice ("Persoană Vizată") care reprezintă o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică „identificabilă" este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, inclusiv prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Datele cu caracter personal sensibile se referă la acele date care prin natura lor sunt deosebit de sensibile în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale și care necesită o protecție specifică, deoarece contextul prelucrării acestora ar putea genera riscuri considerabile la adresa drepturilor și libertăților fundamentale. Aceste date cu caracter personal ar trebui să includă datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filozofice, date genetice, date biometrice cu scopul de a identifica o persoană, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

Operatorul – este persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organ care, singur sau cu ajutorul unor terțe părți, determină scopurile sau mijloacele prelucrării de date personale.

Persoana împuternicită de Operator – înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului.

Prelucrarea – reprezintă efectuarea oricărei operațiuni sau a unui set de operațiuni asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea (prin transmitere, difuzare sau punere la dispoziție în alt mod), alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Anonimizarea – date cu caracter personal prelucrate astfel încât persoana vizată nu este sau nu mai este identificabilă.

Pseudonimizarea – este prelucrarea datelor personale într-o asemenea manieră încât datele personale nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea unor informații adiționale, cu condiția ca aceste informații adiționale să fie stocate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizaționale care să asigure faptul că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Prelucrare transfrontalieră – fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextual activităților sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul UE, dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator are sedii în cel puțin două state membre; sau prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul UE, dar care afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puțin două state membre.

Autoritate de supraveghere – înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul art. 51 din Regulament.

Restricția prelucrării – se referă la marcarea datelor personale prelucrate cu scopul de a limita prelucrarea lor în viitor,

Crearea de profiluri – se referă la orice formă autorizată de prelucrare a datelor personale consistând în folosirea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice pentru o persoană fizică, în particular pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța în muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, locația sau deplasările unei persoane fizice.

Destinatarul – este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organ, către care datele personale sunt dezvăluite, fie el o terță parte sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea să primească datele personale în cadrul unei anchete particulare în concordanță cu legislația Uniunii sau a Statelor Membre nu vor fi văzute ca destinatari; prelucrarea acelor date de către autoritățile publice va fi în conformitate cu regulile aplicabile protecției datelor în concordanță cu scopurile prelucrarii.

Terța parte – este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organ în afara persoanei vizate, operator, prelucrător și persoane care, sub autoritatea directă a operatorului sau a prelucrătorului, sunt autorizate să prelucreze date personale.

Consimțământul – consimțământul persoanei vizate este orice indicație dată în mod liber, specifică, informată și clară pe care persoana vizată o oferă printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnificând acordul pentru prelucrarea datelor sale personale.

PRINCIPII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Principiile relative protecției datelor cu caracter personal reflectă responsabilitățile de bază ale organizațiilor care prelucrează asemenea date. Potrivit art. 5 (2) din Regulament „Operatorul este responsabil pentru și va trebui să poată demonstra conformitatea cu aceste principii".

Legalitate, Echitate și Transparență: Datele cu Caracter Personal trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.

Reducerea la minimum a datelor: Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Exactitate: Datele cu caracter personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.

Limitări legate de stocare: Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Integritate și confidențialitate: Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Responsabilitate: Operatorul este responsabil de respectarea principiilor sus menționate și poate demonstra această respectare.

PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL DERULARII ACTIVITĂȚILOR DE AFACERI

În vederea demonstrării conformității cu principiile sus menționate, o organizație trebuie să asigure protecția datelor cu caracter personal în cadrul activităților de derulare a afacerilor.

Colectarea Datelor cu Caracter Personal.

Societatea va depune toate eforturile pentru a colecta cât mai puține date cu caracter personal. În situația în care datele cu caracter personal sunt colectate de la o parte terță, Societatea se va asigura asupra faptului că datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Utilizare, Retenție și Ștergere

Scopurile, metodele, limitele stocării și perioada de retenție a datelor cu caracter personal trebuie să fie în concordanță cu informațiile menționate în Notificarea de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal. Societatea va menține acuratețea, integritatea, confidențialitatea și relevanța datelor cu caracter personal în conformitate cu scopul procesării acestora. Societatea va asigura existența unor mecanisme de securitate adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal pentru a preveni furtul, utilizarea necorespunzătoare sau abuzul datelor cu caracter personal și prevenirea încălcării măsurilor de securitate privind datele cu caracter personal.

Divulgarea către terțe părți.

De fiecare dată când Societatea utilizează terțe părți în calitate de furnizori sau parteneri de afaceri care procesează datele cu caracter personal în numele Societății, Societatea trebuie să se asigure că procesorul, furnizor sau partener de afaceri, va oferi măsuri de securitate adecvate riscurilor aferente astfel încât să asigure protecția datelor cu caracter personal.

Societatea se va sigura prin contractele încheiate cu furnizorul sau partenerul de afaceri asupra faptului că aceștia oferă același nivel de securitate privind datele cu caracter personal. Furnizorul sau partenerul de afaceri va procesa doar datele cu caracter personal doar în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale în relația cu Societatea sau la instrucțiunile scrise ale Societății și se va abține să le prelucreze pentru alte scopuri. Atunci când Societatea procesează date cu caracter personal în asociere cu o altă terță persoană independentă, Societatea va specifica în mod explicit prin contract sau orice alt act încheiat, responsabilitățile sale precum și ale terței părți.

Prelucrarea Transfrontalieră.

Înainte de a opera transferuri de date cu caracter personal în afara SEE se va asigura existența unor măsuri de securitate adecvate incluzând semnarea unui Contract privind Transferul Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu dispozițiile EU și, dacă se impune se va obține autorizația necesară de la Autoritatea privind Protecția Datelor. Entitatea importatoare a datelor cu caracter personal trebuie să asigure conformitatea cu privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dreptul de Acces al Persoanelor Vizate.

Atunci când acționează în calitate de Operator, Societatea va asigura Persoanelor Vizate un mecanism de acces rezonabil astfel încât să ofere acestora posibilitatea de acces a datelor cu caracter personal, și trebuie să le ofere posibilitatea de a modifica, rectifica, șterge sau transfera datele cu caracter personal, dacă este cazul sau dacă este există o obligație legală în acest sens.

Portabilitatea Datelor cu Caracter Personal.

Persoanele Vizate au dreptul să primească gratuit, la cerere, o copie într-un format structurat a datelor cu caracter personal pe care le-au oferit Societății precum și să transmită această copie unui alt operator.

Dreptul de a fi uitat.

La cerere, Persoana Vizată are dreptul sa obțină de la Societate ștergerea datelor cu caracter personal care le aparțin. Atunci când Societatea acționează în calitate de Operator, Societatea va lua măsuri necesare (inclusiv măsuri tehnice) pentru a informa terțele părți care procesează acele date cu caracter personal să asigure conformitatea cu aceste cereri.

ECHITATEA PROCESĂRII

Informarea Persoanei Vizate.

La momentul colectării sau înainte de colectarea datelor cu caracter personal pentru orice tip de procesare, incluzând dar fără a se limita la vânzarea de produse, servicii sau activități de marketing, Societatea se va asigura asupra faptului că persoanele vizate sunt informate corespunzător cu privire la: categoriile de date cu caracter personal colectate, scopurile procesării, metodele procesării, drepturile Persoanelor Vizate cu privire la datele lor cu caracter personal, perioada de retenție, posibilitatea transferului internațional de date cu caracter personal, dacă datele cu caracter personal vor fi transmise și unor părți terțe precum și cu privire la măsurile de securitate privind protecția datelor cu caracter personal ale Societății. Această informație este asigurată prin Notificarea de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

În situația în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță, Notificarea de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal trebuie să conțină această informație și trebuie să specifice în mod clar unde și către ce entitate sunt transmise datele cu caracter personal.

Acolo unde sunt colectate date cu caracter personal sensibile, Societatea se va asigura că Notificarea de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal stabilește în mod explicit scopul pentru care aceste date cu caracter personal sensibile sunt colectate.

Obținerea Consimțământului.

De fiecare dată când procesarea datelor cu caracter personal este bazată pe consimțământul Persoanei Vizate, Societatea este obligată să mențină o evidență a acestor consimțăminte. Societatea este obligată să asigure Persoanei Vizate opțiuni privind acordarea consimțământului și trebuie să informeze și să se asigure că consimțământul acestora (ori de câte ori consimțământul este folosit ca temei legal pentru procesare) poate fi retras oricând.

Atunci când sunt primite cereri de corectare, amendare sau distrugere a datelor cu caracter personal, Societatea se va asigura că aceste cereri sunt prelucrate într-o perioadă rezonabilă de timp. Societatea va menține o evidență a acestor cereri înregistrate.

Datele cu Caracter Personal vor fi procesate doar în scopul pentru care au fost colectate inițial. În cazul în care Societatea va dori să proceseze datele cu caracter personal colectate pentru alte scopuri, Societatea va solicita consimțământul Persoanelor Vizate, consimțământ care trebuie să fie explicit și scris. Orice astfel de consimțământ trebuie să conțină scopul inițial pentru care datele cu caracter personal au fost colectate precum și noul scop sau scopurile adiționale. Solicitarea trebuie să conțină de asemenea rațiunea modificării scopului/scopurilor.

ORGANIZARE ȘI RESPONSABILITĂȚI

Responsabilitatea privind asigurarea unei prelucrări adecvate a datelor cu caracter personal este obligația oricărei persoane care lucrează pentru sau cu Societatea și care are acces la datele cu caracter personal prelucrate de Societate.

Domeniile cheie relative prelucrării datelor cu caracter personal dețin în structură următoarele roluri:

-Consilierul Juridic / Avocatul împreună cu Managerul operațiuni si Managerul de resurse umane monitorizează și analizează legile relative protecției datelor cu caracter personal precum și orice modificări ale acestora, dezvoltă planuri de conformitate și asistă departamentele Societății în vederea atingerii obiectivelor privind datele cu caracter personal.

-În plus, Consilierul Juridic / Avocatul împreună cu Managerul operațiuni au următoarele responsabilități:

●aprobarea oricărei declarații privind protecția datelor cu caracter personal atașată comunicărilor de tip e-mail sau scrisori,

●abordarea oricărei cereri privind protecția datelor cu caracter personal primite de la jurnaliști / ziariști,

●acolo unde este cazul, colaborează cu Departamentul comercial pentru a se asigura că inițiativele de marketing respectă principiile privind protecția datelor cu caracter personal,

●îmbunătățirea gradului de conștientizare a importanței datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate,

●organizarea de traininguri privind protecția datelor cu caracter personal pentru toți angajații care lucrează cu date cu caracter personal,

●asigurarea protecției datelor cu caracter personal ale angajaților. Se va asigura asupra faptului că datele cu caracter personal ale angajaților sunt prelucrate în conformitate cu necesitățile și interesele legitime rezultate din raporturile contractuale dintre părți.

●transmiterea responsabilităților privind protecția datelor cu caracter personal către furnizori și îmbunătățirea gradului de conștientizare al acestora precum și transmiterea cerințelor relative protecției datelor cu caracter personal către orice terță parte contractată de furnizor.

●se asigură că mecanismele de confidențialitate prestabilite sunt utilizate în dezvoltarea soluțiilor,

●se asigură că regulile de confidențialitate necesare și potrivite sunt funcționabile atunci când rezultatele scanărilor sunt stocate în cloud,

●se asigură că sunt implementate măsuri de siguranță puternice în vederea evitării încălcării securității.

Departamentul Delivery este responsabil pentru:

●asigurarea faptului că toate sistemele, serviciile și echipamentele folosite pentru stocarea datelor cu caracter personal sunt conforme cu standarde adecvate aferente.

●efectuează verificări și scanări periodice pentru a se asigura că securitatea hardware-ului și software-ului funcționează corect.

ASPECTE PRIVIND STABILIREA AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE COMPETENTE

Fie că acționează în calitate de Operator sau în calitate de Împuternicit, Autoritatea de Supraveghere competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele de contact sunt:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Bulevardul G-ral. Gheorghe Magheru, nr.28-30, Sector 1, București, cod poștal 010336, România

anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211 / +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

RĂSPUNSUL PENTRU INCIDENTELE DE SECURITATE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Atunci când Societatea află despre o încălcare a securității datelor cu caracter personal sau are suspiciuni rezonabile în privința unei asemenea încălcări, Departamentul legal va efectua o investigație internă și va întreprinde măsuri de remediere adecvate în timp util. Atunci când există riscuri cu privire la drepturile și libertățile Persoanelor Vizate, Societatea va notifica autoritatea de supraveghere competentă fără întârziere și, atunci când este posibil, în termen de maximum 72 de ore.

AUDIT ȘI RESPONSABILITATE

Departamentul legal este obligat să auditeze gradul și modul de implementare a prezentei Politici. Orice angajat care încalcă această Politică va fi supus unor măsuri disciplinare și va putea fi tras la răspundere pentru orice prejudicii de natură civilă sau penală dacă din conduita acestuia rezultă încălcarea legilor relative protecției datelor cu caracter personal sau RGPD.

CONFLICT DE LEGI

Această Politică este destinată să fie conformă cu legile în materie de protecția datelor cu caracter personal de la locul unde Societatea are sediul său social precum și legile din acele țări unde Societatea își îndeplinește activitățile. În caz de orice conflict apărut între prevederile prezentei Politici și legislația în materie de protecție a datelor cu caracter personal vor prevala dispozițiile legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru a evita orice dubii, subliniem faptul că regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (RGPD) se aplică de la 25 mai 2018 în plus față de orice lege națională aplicabilă.

DATE CONTACT

Persoana vizată poate adresa orice întrebări legate de drepturile sale sau această politică prin:

●e-mail: sediu@esbal-rulmenti.ro

●La sediul și situat în Baia Mare, str Ferenczy Karoly 39/15, cod postal 430134

Fiecare cerere va fi revizuită cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la depunerea acesteia.

DISCLAIMER„

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza această politică. Dacă utilizați Website-ul, după orice modificare sau actualizare a acestei politici, sunteți de acord cu aceste modificări sau actualizări. Modificările nu vor fi aplicate retroactiv.